” 7 สิงหาคม 2559 ใช้สิทธิ์ลงประชามติ ” สิทธิ Yes หรือ No อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน

   “7 สิงหาใช้สิทธิ์ลงประชามติ”สิทธิ Yes หรือ No อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน
7 ส.ค.