โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกแก่ข้าราชการ ฟรี!!

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. นายปรีดา บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมบันทึกทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิราชการ บริการผ่าตัดต้อกระจก ฟรี!! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

125339

125340

125338

125344

125342

206278

125343

125341

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-340368