โครงการ“ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนลีลาศเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช”

DSC_0254 DSC_0278 DSC_0345 DSC_0353 DSC_0355 DSC_0389 DSC_0410 DSC_0415 DSC_0424 DSC_0514 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0523 DSC_0530 DSC_0553 DSC_0572 ชุมสุราษ11

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ
“ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนลีลาศเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช”
โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช