โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกัน COVID 19 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG20200912085948 IMG20200912085952 IMG20200912090106 IMG20200912090112 IMG20200912094352 IMG20200912094432 IMG20200912094437 IMG20200912094550 IMG20200912095503 IMG20200912100154 IMG20200912100853 IMG20200912101226 IMG20200912101340 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_119 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_134 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_136 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_138 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_139 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_141 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_151 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_154 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_159 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_160 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_165 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_166 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_181 จิตอาสา 12ก.ย.2563_๒๐๐๙๑๓_204