เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ป่วยนอนติดเตียง

วันพุธที่ 21 มีนาคม  2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปยังบ้านสมาชิก ช.พ.ค. อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ป่วยนอนติดเตียง นางจิรภา อัตตวิวัฒน์ ในการเซ็นต์เอกสารประกอบการแจ้งถึงแก่กรรมของคู่สมรส คือ นายอัญเชิญ อัตตวิวัฒน์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เช่นกัน และจะได้นำส่งเอกสารให้กับสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. ดำเนินเรื่องเพื่อจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป

ในนามสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อัตตวิวัฒน์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

S__1425545