เยี่ยมเยียนบิดาเจ้าหน้าที่เกิดอุบัติเหตุ

วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช นำกระเช้าของขวัญเข้าเยี่ยมเยียนนายทวี ศาสตร์บัญชา สมาชิก ช.พ.ค. และเป็นบิดาของเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตร์บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราช

S__2097157

ในนามสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ