เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายครอบครัวสมาชิก สกสค.นครศรีธรรมราช


บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0004 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0008 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0025 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0027 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0035 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0050 บรรยาย นครศรีธรรมราช_๑๙๐๙๐๘_0068