เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
##ร่วมลงนามถวายพระพร ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

แบบที่ 2