ออกให้บริการทายาทสมาชิก โรงพยาบาลนครพัฒน์

รพ.นครพัฒน์

นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกให้บริการแก่ทายาทของ นายสีทอง อุณพันธุ์ สมาชิก ชพค. เสียชีวิตไปแล้ว
และ นางอุบล อุณพันธ์ คู่สมรส  กำลังป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ห้อง  ICU
โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช ไม่สามารถทำธุรกรรมที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดได้
วันที่ 4 กันยายน 2560