ออกสร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค. อำเภอฉวาง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัด

123845238_1767440659964252_233761801_n 23845359_1767440763297575_707765499_n 23846254_1767443136630671_1031551049_n 23897732_1767440693297582_1947132127_n 23899433_1767440496630935_261479012_n 23972753_1767442656630719_80740913_n 24020041_1767440516630933_1939878254_n

นายมาณพ  บุญประเสริฐ  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกสร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค.
ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอฉวาง พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสวัดิการ
และสวัสดิภาพของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 23  พฤศจิกายน 2560