หนึ่งปีมีครั้งเดียว!! ตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล สกสค.

 

ตรวจสุขภาพ.jpg 1           ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ.jpg 2

ตรวจสุขภาพประจำปีและเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพจุด สพป.นศ.1
“สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแล”
เชิญเพื่อนครูตรวจสุขภาพประจำปี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ได้ตามจุดตรวจต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว