สำนักงาน สกสค.จังหวัด ร่วมประชุมกับธนาคารออมสินภาคและออมสินเขต เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ฯ

ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_5

          เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2564  นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ร่วมประชุมกับคณะของธนาคารออมสินภาค ออมสินเขต และผู้จัดการสาขาของธนาคารออมสิน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมปรึกษาหารือการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกโครงการ
พร้อมที่จะช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ของลูกหนี้
และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ลูกหนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมออมสิน 5 ม๊งค.64
ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_3 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_5 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_8 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_10 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_12 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_14 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_16 ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน_๒๑๐๓๐๙_171738397