สำนักงาน สกสค.จังหวัดร่วมทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวิมลเมธี

p p1 p2

เปิดป้ายห้องประชุมวิมลเมธีที่ท่านกีชา วิมลเมธี
ได้บริจาคเงินให้ สกสค.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ครั้ง
เป็นเงิน 160,000 บาท
โดยท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมประสาธน์ (เจ้าคุณไมตรี ไกรแก้ว )
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมตตาให้เกียรติเจิมป้ายเพื่อเป็นศิริมงคล
ครั้งนี้ท่านบริจาคให้อีก 10,000บาท
ขอให้กุศลกรรมจงดลบรรดาลให้ท่านพบแต่ความสุขตลอดไป