สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูและบุคลากรฯ