สำนักงานสกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ดูแลครู ฯผู้สูงอายุ ทดสอบ ประเมินสุขภาพทางกายแบบองค์รวม

20170811_๑๗๐๘๑๕_0077 20170811_๑๗๐๘๑๕_0081 20170811_๑๗๐๘๑๕_0017 20170811_๑๗๐๘๑๕_0018 20170811_๑๗๐๘๑๕_0041 20170811_๑๗๐๘๑๕_0049 20170811_๑๗๐๘๑๕_0054 20170811_๑๗๐๘๑๕_0059 20170811_๑๗๐๘๑๕_0063 20170811_๑๗๐๘๑๕_0064 20170811_๑๗๐๘๑๕_0059 20170811_๑๗๐๘๑๕_0060 20170811_๑๗๐๘๑๕_0061 20170811_๑๗๐๘๑๕_0062 20170811_๑๗๐๘๑๕_0070 20170811_๑๗๐๘๑๕_0079 20170811_๑๗๐๘๑๕_0083

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมประเมินความสามารถทางกายของผู้สูงอายุแบบองค์รวม
โดยมีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การทรงตัว และการเดิน
ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ( CLP )
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในวันพฤหัสบดี ที่  10 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 น .- 16.30 น.