สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โปรดทราบ

 

PR 1 PR 2

     สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โปรดทราบ
ท่านใดที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพ เกิน 3 งวด
สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ จะถูกถอนชื่อจากการเป็นสมาชิกทันที
กรุณาติดต่อชำระที่สำนักงาน สกสค.    โดยด่วน