สกสค.นครศรีธรรมราช เคลื่อนที่

5

sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
cof
cof
sdr
sdr
dav
dav
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr

ผู้อำนวยการ  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ออกให้บริการ  สกสค.นครศรีธรรมราช  เคลื่อนที่
เพื่อตรวจสอบประวัติข้อมูลของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ระบุสิทธิ์ทายาท และประวัติการชำระเงิน  ให้เป็นปัจจุบัน
ในวันเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
วันที่  9 ธันวาคม 2560