สกสค.นครศรีธรรมราช เคลื่อนที่

DSC_0591DSC_0550 DSC_0551 DSC_0552 DSC_0553 DSC_0555 DSC_0557 DSC_0560 DSC_0561 DSC_0563 DSC_0565 DSC_0566 DSC_0567 DSC_0568 DSC_0570 DSC_0571 DSC_0573 DSC_0574 DSC_0575 DSC_0576 DSC_0577 DSC_0578 DSC_0579 DSC_0581 DSC_0582 DSC_0583 DSC_0585 DSC_0586 DSC_0587 DSC_0588 DSC_0595 1 2 3 4
สกสค.นครศรีธรรมราช
นำโดย นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกสค.
ออกบริการนอกพื้นที่ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. อำเภอสิชล
เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติของสมาชิก  ระบุสิทธิ์ ช.พ.ค.
การย้าย การเปลี่ยนชื่อ -สกุล และอื่นๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกให่แก่ข้าราชการบำนาญและสมาชิก
ในอำเภอสิชล และอำเภอขนอม
วันที่ 25 มีนาคม 2560