ว่าที่ ร.ต. อภิรัฐ รัตนพันธ์ ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ฯ


S__71630860
S__71630856
S__71630857