วันเสาร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด ร่วมวางหรีดเคารพศพ ทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.