วันนี้วันหยุดชวนพรรคพวกมาทำทางลาดขึ้น สำนักงาน สกสค. เพื่อรองรับสังคมผู้อาวุโสและคนพิการ

ทางเิดิน            ทางเิดิน.jpg 1

 

วันนี้วันหยุดชวนพรรคพวกมาทำทางลาดขึ้นสำนักงาน สกสค.เพื่อรองรับสังคมผู้อาวุโสและคนพิการ