ร่วมแสดงความยินดีกับำตแหน่งใหม่ นางจินตนา สังข์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ชะอวด

52385 60724
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ
นางจินตนา สังข์แก้ว
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอชะอวด 
ซึ่งเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัด ณ กศน. อำเภอชะอวด
วันที่ 27 ตุลาคม 2560