ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพแก่สมาชิก ช.พ.ส. นายวรรณทยา ตะกี่ เสียชีวิต

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางกัญธิชา ศรีภักดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพแก่สมาชิก ช.พ.ส. นายวรรณทยา ตะกี่ เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่าโพธิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

225567

225568