ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายสมพร ไกลนรา เสียชีวิต ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

185349

185348