ร่วมเคารพศพ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นางรัชนี กระสังข์ เสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวพนิดา พรหมทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นางรัชนี กระสังข์ เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านม่วงงาม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

229247