ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ชพค.และ ชพส. นายธวัชชัย คนซื่อ สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบเงินค่าจัดการศพ 300,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก ณ วัดคงคาวดี อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

595227

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิก มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ