ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. ประธานและสมาชิกขมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอชะอวด เป็นคณะตัวแทนของสำนักงาน สกสค.นครศรีธรรมราช  วางหรีดเคารพศพ คุณครูชม  รัตนพันธุ์ อดีต ผอ.ร.ร.บ้านท่าไทร อ.ชะอวด สมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดควนดินแดง  ต.เกาะขันธ์  อ.ชะอวด  ศพคุณครูชมฯ จะประกอบพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 8 พ.ย.61  ณ วัดควนดินแดง

53970

53969

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูชม  รัตนพันธุ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ