ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุนทร สุวรรณรัตน์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีด เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายอุทัย เสือทอง เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

291194

291193