ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเคารพศพและวางหรีด สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นางกนกรัตน์ ทองสร้อย เสียชีวิต พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้าน ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

S__1425870
S__1425867