ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพแก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมเคารพศพและวางหรีด สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นายเสนย์ รัศมีผกาย เสียชีวิต พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้าน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

237670

237671