ร่วมพิธีตักบาตรและมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา งานวันครู ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันเข้าร่วมพิธีตักบาตร และกิจกรรมงานวันครู ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังอำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลผ่าน QR code อีกทั้งยังร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา” ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยโล่รางวัล เงินสดและประกาศนียบัตร

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0062

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0064

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0063

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0055

 

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0013

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0054

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0051

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0048

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0047

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0045

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0044

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0031

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0032

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0038

วันครู@ทวินโลตัส_๑๘๐๑๑๗_0027

20180116_๑๘๐๑๑๗_0001

20180116_๑๘๐๑๑๗_0003

20180116_๑๘๐๑๑๗_0002

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0021

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0008

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0001

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0019

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0009

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0013

วันครู'61 อ.ร่อนฯ_๑๘๐๑๑๗_0016

นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลฯ มา ณ โอกาสนี้