รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครบ 1 ปี ของผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครบหนึ่งปีของนายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายแผ้ว รุจิระนันทบุตร เป็นประธานในการประเมิน นายอุทิศ ภูมิชัย นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  กรรมการ
และนายกชบดินฐ ภูมิพงศ์ เลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

ประเมินผอ.1ปี26161_๑๘๐๑๓๐_0002

ประเมินผอ.1ปี26161_๑๘๐๑๓๐_0009

ประเมินผอ.1ปี26161_๑๘๐๑๓๐_0007

ประเมินผอ.1ปี26161_๑๘๐๑๓๐_0011