มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ หนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

🙏ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมมาตรการ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
👉ธนาคารออมสินขอให้ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ หนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ธนาคารออมสิน สาขาที่ใช้บริการ หรือลงทะเบียนทาง QR Code หรือคลิก https://ln15.gsb.or.th/web-lnth ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

191540588_3941219695960522_2483118017892074336_n11 22