มอบเงินช่วยเหลือ ครูยุพิล สุขประเสริฐ ผู้ประสบภัยอุทกภัย

bb b

มอบเงินช่วยเหลือ ครูยุพิล สุขประเสริฐ ผู้ประสบภัยอุทกภัย
ครูโรงเรียนวัดสระ อำเภอปากพนัง ที่คลื่นทะเลพัดบ้านพัง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559