มอบเงินช่วยเหลือครูป่วยทุพพลภาพ ประสบอุบัติเหตุพิการราย นายสมปอง หนูเนียม

sss

ผู้อำนวยการ สกสค.พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก  อำเภอ ชะอวด ผอ.บุญธรรม เอียดแก้ว  
มอบเงินช่วยเหลือครูประสบอุบัติเหตุพิการราย นายสมปอง หนูเนียม
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ชะอวด สพป.นศ3
เป็นตัวอย่างกับผู้กู้เงิน ช.พ.ค จำนวน 1,500,000
ไม่เสียชีวิตประกันจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุปิดหนี้หมดเลย
(ประกันจ่ายทั้งพิการและเสียชีวิต)