พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

n_si 17 n_si 15

ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ได้มาราชการประชุมโครงการเสริมสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส

และตรวจราชการที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 วัน
โอกาสนี้ก็ได้ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
กราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด    ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559