พิธีเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช

DSC_0434DSC_0440DSC_0519 DSC_0509 DSC_0499 DSC_0487 DSC_0464 DSC_0438DSC_0428 DSC_0427 DSC_0385 DSC_0411 DSC_0393DSC_0393 DSC_0392 DSC_0374 DSC_0533 DSC_0542DSC_0400 DSC_0401DSC_0450

สำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
โดยนายเสกสรร  ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีกิจกรรมในการเปิดป้ายศูนย์ประกอบด้วย
*  อาราธนาศีล /พระสงฆ์ให้ศีล
* พิธีอาราธนาพระปริตร/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
* ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม –   การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
* การติดเข็มตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดูแลครู ฯ
* การแจกเอกสารคู่มือข้อบังคับของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชม  ทองสงค์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมรา
 นายพรรเลง  พรรณ  อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นายแข  นนทแก้ว  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
และแขกผู้เกียรติแต่ละอำเภอ 23 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นตัวแทนข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุไปแล้ว