พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 9.30 น. นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน (ระดับ ม.ปลาย 3 ทุน และระดับปริญญาตรี 1 ทุน) ได้แก่
– ระดับ ม.ปลาย
1. นางสาวกฤติกา เพียรพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. นางสาวตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
3. นางสาววัชราภรณ์ สีหุ้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

– ระดับปริญญาตรี
1.  นางสาวธนาภรณ์ รอดศรี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุมวิมลเมธี โดยมีคณะกรรมการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้อีกด้วย

S__1172369

S__1172348

S__1172355

S__1172342

S__1172340