ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และ นายวัชรินทร์ จำปี รองเลาขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติพบปะผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวธันยพร คงเพชร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ และกำกับการคลัง 1 สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 42 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุ 28 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

 

278984

278919

S__1433728