ผู้อำนวยการ สกสค. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมสุราษ 1 ประชุมสุราษ 2 ประชุมสุราษ 3ชุมสุราษ11 ชุมสุราษ12 ชุมสุราษ13

นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
พร้อมคณะครูตัวเข้าร่วมอบรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 9 คน
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการสร้างวินัยทางการเงิน วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องทิวลิป โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี  
โดย ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้