ผู้อำนวยการ สกสค.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 

TTTTTT
และเยี่ยมชมบ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้าง นางจิตราภรณ์ เสริมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด
อ.ทุ่งสง  สพป.นศ.2  กรณีไฟใหม้บ้าน
7 ตุลาคม 2559