ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

747200

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช วางหรีดเคารพศพ
ร่วมทำบุญในศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
นางมาลี เพชรพิเชษฐกุล  เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท  ช.พ.ค.
และ จำนวน 100,000 บาท ช.พ.ส. ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดบุญนารอบ    ต.ในเมือง อ.เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช