ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

746649 746650

วันพุธ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นางวิเลขา  จันทร์ดำ เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาท ช.พ.ค. และ จำนวน 100,000 บาท ช.พ.ส.
ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ณ วัดท่าโพธิ์
อ.เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช