ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

743474 743475

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
นายไพฑูรย์  สุวรรณรัตน์ เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ  วัดบุญนารอบ
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช