ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

742482 742481

วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมวางหรีดเคารพศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  นายประพันธ์  ฉิมพลี เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาทให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ  วัดพังยอม
อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช