ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ

736465 736466

วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายผุด ขำวิเศษ เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว  ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดสุวรรณรังษี  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช