ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 4 ราย


ช.พ.ค. นางอารีย์ น่วมสวัสดิ์ 8 ก.พ.64 ช.พ.ส. นางสว่าง บำรุง 8 ก.พ.64 ชพค. น.ส.จินดา ลีละพันธ 8 ก.พ.64 ชพค.นายจงรักษ์ ธรรมิกะกุล 8 ก.พ. 64