ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพสมาชิก

735471 735474 735477 735479 735480

วันศุกร์  ที่ 18  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพ
มอบเงินศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.   สมาชิก ช.พ.ค. นายเสนอ  มีสิทธิ์  เสียชีวิต
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช