ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ร่วมทำบุญ และฝังศพ ของสมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลาม