ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพ ร่วมทำบุญศาสนพิธี และมอบเงินค่าจัดการศพ