ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด วางหรีดเคารพศพสมาชิก อำเภอชะอวด

730600 730601

เมื่อวันที่ 14   กุมภาพพันธ์  2562 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ชพค. นายเม่ง เหมกมล สมาชิก ชพค . ณ วัดส่องหมืนสี อ.ชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช